Programování a tvorba systémů na míru

Programování SW, Konfigurace OS

používané na zařízení: PC, Notebook, Tablet, Server

Windows, Linux, HTML 5, BIOS